Velkommen til SPENN
- her kan du søke produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge.


 
Hva kan man søke støtte til:

1. Nye produksjoner
2. Midler for tilrettelegging/gjenopptakelse av
eksisterende produksjoner for turné


Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflektere over barn og unge som mottakere av scenekunst.
Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, dette må gjenspeiles i søknaden. 

 

SØKNADSFRISTER 2017:

3. APRIL            TILRETTELEGGING/GJENOPPTAKELSE
(Søknadsrunden åpner onsdag 1. februar 2017)

1. SEPTEMBER    NYE PRODUKSJONER                      
                         TILRETTELEGGING/GJENOPPTAKELSE 

NB SYSTEMET LUKKES AUTOMATISK KL. 13.00
DAGEN FRISTEN UTGÅR.Før man starter en søknadsprosess plikter søker å gjøre seg kjent med Spenn.no sine retningslinjer ved søknad om, og tildeling av midler.
Spenn.no aksepterer kun søknader via vårt elektroniske søknadsskjemaet ( skjemaet har lagringsfunksjon), det er ikke anledning til å ettersende informasjon.

Vi er tilgjengelig for hjelp enten pr. tlf eller e-post når det gjelder søknader man- fred fra kl. 9- 15.

Finn din søknad

Sjekk Glemt nummeret?

Rapporteringskjema

Rapportering
Glemt nummeret?