NORSK SCENEKUNSTBRUK

post(a)scenekunstbruket.no

22 42 58 10
Storgata 10b
0155 Oslo

For hjelp/support med søknader så er vi tilgjengelige i kontortiden mandag til fredag kl. 9–15.

(Anki Oveland er i permisjon frem til 1. januar 2018)

Gabrielle Haga
faglig rådgiver
gabrielle(a)scenekunstbruket.no
99 29 01 46

Ådne Sekkelsten
daglig leder
aadne(a)scenekunstbruket.no
91 52 46 45