Søknadsrunden er avsluttet.

Neste mulighet til å søke Spenn er våren 2019

I søknadsportalen kan du finne dine tidligere søknader og levere rapport