Høstens søknadsrunde er nå lukket.
Man vil få svar på søknaden
innen 1. november.