VIKTIG MELDING VEDR.
TILDELT STØTTE:

17. desember er siste frist
for utbetaling
i 2020.