Neste søknadsfrist:

31. mars kl. 13.00

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné
Søknadskjema blir tilgjengelig fra 13.februar.