Frist for å få utbetalt
tildelte midler i 2021 er 15.desember.

v