Tildeling for runde 2023 A
er nå klar. Neste søknadsfrist : 1.september kl.13.00.
Søknadsrunden åpnes 17. juli.