Høstens søknadsrunde er avsluttet.
Tildeling skjer innen 1. november.