NORSK SCENEKUNSTBRUK

post(a)scenekunstbruket.no

22 42 58 10
Kabelgata 19
0580 Oslo

For hjelp/support med søknader så er vi tilgjengelige i kontortiden mandag til fredag kl. 9–15. Lunsj mellom 1130 og 12.

Anki Oveland
faglig rådgiver
anki(a)scenekunstbruket.no
95 83 20 79

Ådne Sekkelsten
daglig leder
aadne(a)scenekunstbruket.no
91 52 46 45