Tildeling 2014A

TILDELING RUNDE 2014 A

SØKERPROSJEKTGENRETILDELT
KatmaBakerietDans30000
Hildur KristinsdottirTil fyretTeater40000
K.B.Lindeberg ProduksjonerJulie + RomeoTeater45000
Therese SlobI will Never Fix you, again…Dans35000
Jenny SvenssonGracelandDans50000
Antall søknader:16
Antall innvilget:5
Totalt søkt beløp:1.271 509
Totalt innvilget:200 000