Tildeling 2015A

Tildeling 2015A

SØKERPROSJEKTGENRETILDELT
Dans i Nord-TrøndelagInnebyggerne – et byggesettDans50000
M.Abrahamsen/Ink ProductionsI am about to express myselfDans70000
Antall søknader: 7
Antall innvilget : 2
Totalt søkt beløp: 444 353
Totalt innvilget:    120 000