Tildeling 2018A

Tildeling 2018A

ProsjektSøkerSjangerInnvilget
HELLOTherese SlobDans20000
GLEMTSimone GrøtteDans50000
Voff!ArtSagliocco ensembleTeater30000
KROM kropp i romRom for DansDans35000
To hjemNordby produksjonerTeater30000
The Artist’s SpaceCompany B. ValienteUlike genre30000
OSSBy ProxyTeater20000
Antall søknader23
Antall innvilget7
Totalt søkt beløp2.245429
Totalt innvilget215000